Kursavgift

Kursavgiften inkluderer all obligatorisk opplæring, kursmateriell og eventuell oppfølging til, og gjennomføring av ny praktisk prøve dersom det skulle bli et behov.

Av praktiske årsaker inngår ikke utgifter til legekonsultasjon, prøveavgifter og nytt førerkort i kursavgiften. Dette kommer derfor i tillegg.

Gebyrene til Statens vegvesen finner du her:http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Hovedmål for opplæringen

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjerer.

Vilkår for erverv og utstedelse av kompetansebevis

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene som nevnt over

Gjennomføring

Om ikke annet er avtalt, gjennomføres kurset med fremmøtested på vår kontoradresse i Lillesand. Ved kjøp av 3 kursplasser på samme kurs, kan kurset gjennomføres lokalt (eventuelle overnattingsutgifter for instruktøren kan komme i tillegg).

Kurset består av 4 trinn som gjennomføres på ukedager i tidsrommet 08:00 - 16:00, hvorav en dag til klokken 19:00. I tillegg kommer praktisk prøve, som avlegges i tilknytning til kurset.

Opplæringen gjennomføres i henhold til gjeldende læreplan utgitt av Vegdirektoratet 1. Juli 2009.

Avslutning

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk utrykningsprøve, som avlegges hos Statens vegvesen.
Når begge prøver er bestått utsteder Statens vegvesen nasjonal kode 160 i førerkortet. Dette gir førerrett for utrykningskjøring.

Vedlikeholdstrening

Den nye forskriften pålegger etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste
som en del av virksomheten å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling.

Vi kan planlegge å gjennomføre vedlikeholdstrening tilpasset den enkelte etats behov og ønske, både når det gjelder innhold og omfang.
Risiko og holdninger vektlegges i undervisningen.