Påmelding

Påmeldingen er bindende. Ved forfall vil kursarrangør kunne avkreve hele eller deler av kursavgiften.

Vi minner om vilkårene for å kunne delta på utrykningskurs (j.f. utrykningsforskriften § 6):


Vilkår for erverv av kompetansebevis

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter

  • dokumentere med helseattest for førerett at helsekrav for førerett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt.
  • ha fylt 20 år
  • hatt førerett for klasse B uavbrutt de siste 2 år
  • dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring
    eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant.

Helseattest

Ferdig utfylt "helseattest førerrett" må, sammen med gyldig førerkort klasse B og nødvendig dokumentasjon for behov fremlegges, første kursdag.

Helseattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når den registreres hos Statens vegvesen (trafikkstasjon). Dette kan med fordel gjøres i forkant av kurset.

Påmeldingskjema

PÅMELDINGSSKJEMA I WORD FORMAT

PÅMELDINGSSKJEMA I PDF FORMAT

Påmeldingen sendes elektronisk til tor.olaf.billing@sshf.no