Utrykningskurs 2022

Kursnummer Oppstart Avslutning Utrykningsprøve
01-20225/1 2022 18/1 2022 20/1 2022
02-20222/2 202215/2 202217/2 2022
03-20222/3 202215/3 202217/3 2022
04-202223/3 20225/4 20227/4 2022
05-2022
20/4 20223/5 20225/5 2022
06-202212/5 202231/5 20222/6 2022
07-202215/6 202228/6 202230/6 2022
08-20226/9 202220/9 202222/9 2022
09-20225/10 202218/10 202220/10 2022
10-2022 Fulltegnet3/11 202216/11 202217/11 2022
11-2022 2 ledige plasser 29/11 2022 13/12 2022 15/12 2022

                                                                    Kursdagene er alle virkedager i mellom oppstart og avslutning, i tillegg til den praktiske u-prøven.


Med forbehold om endringer

Det er forbehold om nok påmeldte.

Kurs vil ikke bli gjennomført med færre enn 2 elever, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.
Oversikten vil ikke til enhver tid være ájour, og det forekommer også avbestillinger.
Du oppfordres derfor til å ta kontakt selv om kurset du ønsker å delta på er merket "fulltegnet".

Påmeldingsfrist er 3 uker før oppstart

Fremmøtested er i våre lokaler på Fyresmoen i Lillesand, om ikke annet er
avtalt spesielt.(se kart under fanen "kontakt oss")


Vi kan også tilpasse den praktiske gjennomføringen, både når det gjelder sted og
tidsrom, dersom det er behov for det.
Dette betinger imidlertid 3 deltakere.
Ta kontakt dersom dette er ønskelig!