Utrykningskurs 2020

Kursnummer Oppstart Avslutning Utrykningsprøve
01-2021 Fulltegnet


02-2021 Fulltegnet


03-2021 Fulltegnet


04-2021 Fulltegnet7/4 2021
20/4 2021
22/4 2021
05-2021 Fulltegnet
3/5 2021
19/5 2021
20/5 2021
06-2021 Fulltegnet2/6 2021
15/6 2021
17/6 2021
07-2021 3 ledige plasser15/9 2021
28/9 2021
30/9 2021
08-2021 3 ledige plasser13/10 2021
26/10 2021
28/10 2021
09-2021 3 ledige plasser3/11 202116/11 202118/11 2021
10-2021 3 ledige plasser1/12 202114/12 202116/12 2021

                                                                    Kursdagene er alle virkedager i mellom oppstart og avslutning, i tillegg til den praktiske u-prøven.


Med forbehold om endringer

Det er forbehold om nok påmeldte.

Kurs vil ikke bli gjennomført med færre enn 2 elever, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.
Oversikten vil ikke til enhver tid være ájour, og det forekommer også avbestillinger.
Du oppfordres derfor til å ta kontakt selv om kurset du ønsker å delta på er merket "fulltegnet".

Påmeldingsfrist er 3 uker før oppstart

Fremmøtested er i våre lokaler på Fyresmoen i Lillesand, om ikke annet er
avtalt spesielt.(se kart under fanen "kontakt oss")


Vi kan også tilpasse den praktiske gjennomføringen, både når det gjelder sted og
tidsrom, dersom det er behov for det.
Dette betinger imidlertid 3 deltakere.
Ta kontakt dersom dette er ønskelig!