Utrykningskurs 2018

Kursnummer Oppstart Avslutning Utrykningsprøve
53-2019


54-2019


55-2019


56-2019


64-201958-2019


59-2019 Fulltegnet11/9 2019
24/9 2019
26/9 2019
60-2019 Fulltegnet9/10 201922/10 201924/10 2019
61-2019 3 ledige plasser6/11 201919/11 201921/11 2019
62-2019 3 ledige plasser4/12 201917/12 201919/12 2019


                                                                    Kursdagene er alle virkedager i mellom oppstart og avslutning, i tillegg til den praktiske u-prøven.


Med forbehold om endringer

Det er forbehold om nok påmeldte.

Kurs vil ikke bli gjennomført med færre enn 2 elever, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.
Oversikten vil ikke til enhver tid være ájour, og det forekommer også avbestillinger.
Du oppfordres derfor til å ta kontakt selv om kurset du ønsker å delta på er merket "fulltegnet".

Påmeldingsfrist er 3 uker før oppstart

Fremmøtested er i våre lokaler på Fyresmoen i Lillesand, om ikke annet er
avtalt spesielt.(se kart under fanen "kontakt oss")


Vi kan også tilpasse den praktiske gjennomføringen, både når det gjelder sted og
tidsrom, dersom det er behov for det.
Dette betinger imidlertid 3 deltakere.
Ta kontakt dersom dette er ønskelig!