Utrykningskurs
Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

Samfunnet stiller strenge krav til fører av utrykningskjøretøy under utrykning. Kravene reguleres i utrykningsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-12-637). Forskriften omhandler også opplæring, prøve, krav til kompetansebevis for utrykningskompetanse og vedlikehold av denne.

Den som skal kjøre utrykning må inneha gyldig kompetansebevis for utrykningskjøring. Kompetansebeviset utstedes av Statens vegvesen etter fullført obligatorisk kurs, og bestått teoretisk og praktisk prøve avlagt hos Statens vegvesen. Kompetansebeviset påføres i førerkortet som nasjonal kode 160, vanligvis med en gyldighet på 5 år.


Kursarrangør

Sørlandet sykehus HF, Prehospital klinikk er godkjent kursarrangør for utrykningskurs, og har drevet med slik opplæring siden 2005.
Våre instruktører er godkjente i henhold til gjeldende forskrifter og har en lang og bred erfaring innen utrykningskjøring.

Lokal tilknytning

Ved at vi har en lokal tilknyting kan vi gi deltakerne en tett og god oppfølging. Dette har vist seg svært verdifullt, ikke minst for deltakere som av forskjellige årsaker, for eksempel sykdom, har måttet utsette opplæring.

Mål for opplæringen

Opplæringen har som mål å gi en lavere risiko ved utrykningskjøring.

All utrykningskjøring skal foregå innenfor de rammene som ligger i Vegtrafikkloven § 3.

Et svært viktig mål for opplæring av utrykningsførere er derfor å gi elevene en god risikoforståelse, og en god forståelse for hvordan andre oppfatter kjøringen. Dette skal gjøre at utrykningsføreren får en mindre tilbøyelighet til å kjøre med for høy risiko.

I all hovedsak er våre elever relatert til brannvesen og helse (ambulanse), så i tillegg til risikoforståelse holdes et stort fokus på kollegaenes og pasientenes opplevelser av kjøringen. Det viktigste er å komme frem og gjøre en god jobb der! Pasienttransport under utrykning med ambulanse kan ikke foregå på en måte som stresser eller gjør pasienten redd!

Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng.

De teoretiske og praktiske emner skal framstå for elevene som en helhet, der teorien legger grunnlaget for den praktiske kjøringen.
Den praktiske delen vil være preget av stor selvstendighet fra elevens side. Elevens forståelse og tolkning av trafikksituasjonen skal føre til handlingsvalg som ikke medfører for høy risiko. Øvingsområdet legges opp slik at elevens vurderinger blir satt på prøve.

Under den praktiske opplæringen arbeider inntil tre elever sammen med instruktøren mot felles mål. Elevene roterer mellom rollen som fører og observatør og skal være delaktig i evalueringen underveis. Det blir benyttet biler som sikrer gode forhold, også for baksetepassasjerene under utrykningsøvelsene. Medelevene får fullt utbytte av den kommunikasjon som foregår mellom instruktør og sjåfør.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er personell som i yrke eller tjeneste skal føre utrykningskjøretøy under utrykning.