Utrykningskurs 
Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis. For å få slikt kompetansebevis må det gjennomføres en obligatorisk opplæring. Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utsteder Statens vegvesen kompetansebeviset, som nasjonal kode 160  i førerkortet.

 Kursarrangør

Sørlandet sykehus HF, Prehospitale tjenester er godkjent arrangør for utrykningskurs, og har drevet med slik opplæring siden 2005.
Våre instruktører er godkjente i henhold til gjeldende forskrifter og har en lang og bred erfaring innen utrykningskjøring.

 Lokal tilknytning

Ved at vi har en lokal tilknyting kan vi gi deltakerne en tett og god oppfølging. Dette har vist seg svært verdifullt, ikke minst for deltakere som av forskjellige årsaker, for eksempel sykdom, har måttet avbryte/utsette opplæring.

 Modulbasert opplæring

Opplæringen gjennomføres i henhold til gjeldende læreplan utgitt av Vegdirektoratet 1. juli 2009.
Utrykningskurset består av 4 moduler, som gjennomføres fortløpende. All obligatorisk undervisning inngår.

 Målgruppe 
Målgruppe for kurset er personell som i yrke eller tjeneste skal føre utrykningskjøretøy under utrykning.